about

Kunstner Anne Marthe Dyvi (f.1979) er utdannet og basert i Bergen, med master fra Kunst- og Designhøgskolen samme sted fra 2010. Hun er en del av kunstnergruppen Ytter og medredaktør for ytter.no. Ytter er et uavhengig, nettbasert kunstblogg og kunstnergruppe, drevet siden 2008 av tre bergensbaserte kunstnere.  I tillegg til sin egen praksis jobber hun på Bergen senter for elektronisk kunst som kunstnerisk utvikler. Hennes kunstneriske arbeid er i forskjellige medier, video, skulptur, tekst, lyd,  performance og installasjon, ikke trofast mot noen av dem. Arbeidet hennes kan beskrives som interdisiplinære stedsspesifikke prosesser. Hun har vist arbeider i mange deler av Norge og Sverige, samt Italia, England, Tyskland, Slovakia, Estland, Island og Litauen. Hun var en del av ressursgruppa i PNEK som utviklet et nasjonalt arkiv for videokunst i Norge på oppdrag for Norsk Kulturråd. Anne Marthe Dyvi skriver og foreleser også om kunst.

Anne Marthe Dyvi (born 1979) is an artist educated and based in Bergen, Norway. She graduated from The Bergen Academy of Art and Design with an MA in fine art in 2010. In addition to her own practice as an artist, she is a member of the artist group Ytter, and works as artistic developer at the Bergen Center for Electronic Art. She works with different mediums; video, sculpture, text, sound, performance and installation, without being faithful to any of them. Her work can often be described as interdisciplinary, site-specific and process-orientated. Dyvi has exhibited in several parts of Norway, Sweden, Italy, Slovakia, England, Germany, Estonia, Iceland, Denmark and Lithuania. She was a part of the resource group developing a national archive for video arts in Norway for the Arts Council. Earlier she has worked as a teacher in media design, production and text at Bergen Private Gymnas, and is currently a member of the board at NBK, Norske billedkunstnere. She writes and lectures about art on a freelance basis.

annemarthe.wordpress.com

ytter.no

videokunstarkivet.org

bek.no  

Anne Marthe Dyvi med Idunn Aune Forland: "Warp and weft"